Logo UVN

Ďakujeme darcom krvi z Mondi SCP

Pri príležitosti Dňa zmeny mohli zamestnanci Mondi SCP darovať krv pre našu nemocnicu. Pracovníci Kliniky hematológie a transfuziológie navštívili závod s mobilnou odberovou jednotkou a v priebehu troch hodín darovalo krv 17 zamestnancov. Z nich v štyroch prípadoch išlo o takzvaných prvodarcov. 

„Zamestnanci Mondi SCP patria medzi najväčšiu skupinu darcov krvi pre našu nemocnicu. Touto cestou by som sa chcel poďakovať každému jednému darcovi, ktorý nielen dnes, ale aj v minulosti prišiel a daroval krv. Zároveň by som chcel poďakovať aj spoločnosti Mondi SCP, ktorá v tejto dôležitej aktivite podporuje svojich zamestnancov,“ povedal prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie MUDr. Juraj Mitura. 

Darovať krv prišiel pri príležitosti Dňa zmeny aj prezident spoločnosti Mondi SCP Matjaž Gorjup.

Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom pomáhame tým, ktorí to naozaj potrebujú. V našej spoločnosti je veľmi veľa pravidelných darcov a viem, že veľa z nich sa rozhodlo po prvýkrát darovať krv práve počas Dňa zmeny. Je úžasné, že aj tento rok tak urobili štyria prvodarcovia. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a taktiež ďakujem nemocnici za skvelú spoluprácu,“ dodal prezident spoločnosti Mondi SCP Matjaž Gorjup.