Logo UVN

Svetový deň čistých rúk v ÚVN

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN sa už po štvrtý raz zapojila do osvetovej kampane pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý si každoročne pripomíname 5. mája. Do podujatia pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR sa na Slovensku zapojilo celkovo 13 nemocníc. 

Pandémia COVID-19 poukázala na dôležitosť hygieny rúk. Dezinfekcia rúk sa stala bežnou súčasťou verejných priestorov. Štátne autority a orgány verejného zdravotníctva zdôrazňovali jej význam a dôležitosť jej vykonávania aj na základe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tá však zdôrazňuje, že hygiena rúk je nevyhnutná nielen počas pandémie, ale aj mimo nej – a to predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. Práve tu sa často nachádzajú rizikové skupiny ľudí, pre ktoré môže byť bežná nákaza život ohrozujúca.


„Správna hygiena rúk by mala byť prioritou pre všetkých ľudí v zdravotníckych zariadeniach. Personál, ale aj každý, kto prichádza do nemocnice má doslova životy ohrozených skupín vo svojich rukách. Dezinfekcia rúk pri vstupe aj pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia sa musí stať štandardom, ktorý budeme všetci dodržiavať,“
 vyzýva Dr. Tatul Hakobyan z Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.

 
Dezinfekcia zabíja aj odolné baktérie
 

Prostredníctvom kontaminovaných rúk nás v pandémii najčastejšie ohrozovali koronavírusy (najmä COVID-19). Teraz pribúdajú črevné vírusy ako je norovírus či rotavírus, ale tiež mikroorganizmy šíriace sa okrem kvapôčok dychového sekrétu aj kontaktom. Je to napríklad vírus chrípky, ale aj cytomegalovírus, ktorý je mimoriadne nebezpečný  pre tehotné ženy. Závažné sú napríklad aj stafylokoky, zvlášť ak ide o ich rezistentnú  formu nazývanú MRSA,“ hovorí prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, hlavná odborníčka hlavného hygienika pre epidemiológiu a vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

Dezinfekcia rúk na alkoholovej báze dokáže zabiť väčšinu choroboplodných organizmov, ktoré sa nachádzajú na našich rukách. Je preto najúčinnejšou formou prevencie nozokomiálnych nákaz. Na jednom centimetri štvorcovom našich rúk je možné nájsť až 1500 rôznych baktérií, najviac z nich na končekoch prstov. Je preto dôležité si aplikovať dezinfekciu správne.

Návštevníci, pacienti a zamestnanci našej nemocnice preto dnes majú možnosť nacvičiť si správnu techniku dezinfekcie a overiť si účinnosť dezinfekcie pomocou špeciálnej UV lampy.

Dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do našej nemocnice aj pri odchode z nej  – pomáhame všetci spoločne chrániť nielen ostatných návštevníkov a pacientov nemocnice, ale výrazne znižujeme riziko, že si nákazu prinesieme domov.