Logo UVN

Dar od OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva

Predseda občianskeho združenia (OZ) Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok MUDr. Antonín Hruboň Ph.D., ktorý je zároveň aj prednostom Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok-FN, slávnostne odovzdal 12. apríla 2022 riaditeľovi Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN doc. MUDr. Robertovi Rusnákovi, PhD. nové materiálno-technické vybavenie v hodnote viac ako 80-tisíc eur.

Za finančné prostriedky, ktoré sa nám podarilo získať, OZ zakúpilo 82 pacientskych stolíkov pre celú Kliniku vnútorného lekárstva, 2 resuscitačné stolíky pre jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) a  nové prístroje  HOLTER na meranie EKG a krvného tlaku,“ povedal MUDr. Antonín Hruboň Ph.D., prednosta Kliniky vnútorného lekárstva.

Súčasťou daru je aj prístroj NIOX s kompletným príslušenstvom, ktorý slúži na vyhodnocovanie zápalu dýchacích ciest pre pacientov s respiračnými problémami –  predovšetkým na zistenie alergického zápalu v dýchacích cestách pacientov s astmou, jeho monitorovanie a zisťovanie účinnosti liečby. Toto zariadenie bude slúžiť pacientom na našej Imuno-alergologickej ambulancii. Pre Dialyzačné pracovisko zakúpilo OZ novú chladiacu vitrínu.

Občianske združenie vďaka svojej dlhoročnej aktivite  už venovalo našej nemocnici dary v hodnote takmer 400 000 eur a za to im patrí naša veľká vďaka. Väčšina zdrojov, ktoré sú takto získané, sú následne použité na skvalitnenie služieb pre našich  pacientov  vo forme prístrojovej techniky, alebo vo forme materiálneho vybavenia zdravotníckeho zariadenia,“ uviedol doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN.

V Ružomberku dňa 12.04.2022