Logo UVN

Po dvoch týždňoch opäť navyšujeme počet lôžok pre COVID-ových pacientov

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN reaguje  na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne. Vedenie nemocnice pristúpilo k reorganizácii reprofilizovaných lôžok, čím po dvoch týždňoch opäť navýši počet lôžok pre COVID-ových pacientov. 

Po novom bude mať nemocnica od 29. novembra 2021 pre COVID-ových pacientov k dispozícii celkovo 42 základných  lôžok s kyslíkom, 8 lôžok s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu a 6 lôžok na High flow (vysokoprietokový kyslík).

Okrem týchto lôžok má nemocnica na Centrálnej JIS, teda mimo priestorov vyhradených pre liečbu COVID-19 pozitívnych pacientov, pripravené ďalšie 4 lôžka s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Na tieto lôžka budú z COVID-ovej časti prekladaní pacienti, ktorých stav naďalej vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie, avšak dva po sebe realizované PCR testy u nich vylúčia pokračovanie ochorenia COVID-19.

Aktuálne je ÚVN SNP hospitalizovaných 41 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 6 pacienti vyžadujú podporu umelej pľúcnej ventilácie, 3 pacienti sú na High flow. Za posledných 7 dní evidujeme v ÚVN SNP Ružomberok – FN 7 úmrtí pacientov s ochorením COVID-19.