Logo UVN

Zdravie je na prvom mieste: Do Ústrednej vojenskej nemocnice smerujú významné investície

Zdravie je vždy na prvom mieste. Ministerstvo obrany SR preto, ako zriaďovateľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN v Ružomberku, hľadá všetky dostupné možnosti a zdroje pre jej rozvoj aj nad rámec stanoveného rozpočtu. Doteraz takto pre nemocnicu zabezpečil už desiatky miliónov eur. Počas tlačovej konferencie v priestoroch ÚVN to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Priblížil, že ÚVN má štandardný ročný rozpočet vo výške 65 mil. eur. „Popri tom sa nám v tomto volebnom období pre nemocnicu podarilo získať ďalších približne 37 miliónov navyše, ktoré dávame do jej rozvoja,“ povedal minister s tým, že rezort bude v tejto podpore pokračovať aj naďalej. Už dnes má vo výhľade možné čerpanie ďalších 16 miliónov eur z Európskych štrukturálnych fondov. Tieto zdroje by chcel rezort využiť na komplexnú rekonštrukciu chirurgického pavilónu, ktorý v októbri tohto roka postihol požiar. Nemocnica v spolupráci s ministerstvom obrany aktuálne intenzívne pripravuje komplexnú rekonštrukciu celého zasiahnutého pavilónu.

Okrem toho rezort obrany v najbližšom období prerozdelí nemocnici aj ďalších 15 mil. eur zo svojich kapitálových výdavkov. Financie budú využité na komplexnú obnovu IT infraštruktúry – zabezpečenie nemocničného informačného systému, ochranu objektov a tiež nákup nového vybavenia, ako napríklad robotického operačného systému, CT prístroja, laserov, anestéziologického prístroja atď.

Nad rámec štátnej pomoci Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v náročnej situácii po požiari významne podporili aj viaceré súkromné spoločnosti. Po výzve ministra obrany na spolupatričnosť prispela medzi prvými americká spoločnosť LockheedMartin, ktorá vyrába pre Slovensko nové stíhacie lietadlá F-16. Celkovo venovala nemocnici 180 000 amerických dolárov na opravy a nové prístroje. Doposiaľ sa pridali aj tri slovenské súkromné spoločnosti, konkrétne  ECO – INVESTMENT a.s., vrátane svojej dcérskej spoločnosti Mondi SCP v Ružomberku, venovala nemocnici celkovo 500 000 eur a spoločnosti AliterTechnologies, a.s. a LYNX – s.r.o. Košice – obe sumou 100 000 eur. „Celkovo ide o 850 000 eur pre nemocnicu na ďalší rozvoj nad rámec jej rozpočtu. Všetkým štyrom spoločnostiam patrí moja úprimná vďaka, klobúk dole pred nimi,“ ocenil minister J. Naď.

Ako uviedol riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku Robert Rusnák, všetka poskytovaná zdravotná starostlivosť ÚVN je orientovaná na pacienta. „Pacient je pre nás najdôležitejší. Pre jeho spokojnosť a kvalitnú starostlivosť potrebujeme kvalitný personál aj prostredie vrátane technického zabezpečenia,“povedal. V tejto súvislosti poďakoval za nadštandardnú podporu a pomoc vedeniu rezortu obrany a tiež všetkým spoločnostiam, ktoré venovali nemocnici finančné dary. Osobitne vyzdvihol a poďakoval za prácu nemocničnému personálu.

Minister obrany J. Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu MarianomMajerom navštívili aj areál Lodenice, ktorý patrí Vojenskému športovému centru DUKLA Banská Bystrica. „Z ušetrených prostriedkov v rezorte obrany sa nám podarilo nájsť peniaze aj na opravu tejto budovy. Investujeme do nej približne 500 000 eur,“potvrdil minister J. Naď. Zároveň avizoval, že rovnakú čiastku bude rezort investovať aj do areálu hotela Granit v Smrekovici. Cieľom je zabezpečiť jeho ďalšie využívanie nielen v prospech rezortu, ale aj širokej verejnosti.

Ako zhrnul minister Jaroslav Naď, rezort obrany investoval počas súčasného volebného obdobia v regióne Liptova – v Ružomberku, v Smrekovici a v Liptovskom Mikuláši oproti štandardným rozpočtom do rôznych projektov už približne 77 miliónov eur navyše. Tie sú využívané pre rozvoj a modernizáciu tu sídliacich rezortných zariadení.

V Ružomberku 09.12.2021