Logo UVN

Svetový deň čistých rúk v ÚVN SNP Ružomberok -FN

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN sa už po tretí raz zapojila do osvetovej kampane pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý si pripomíname 5. mája. Do podujatia pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR sa na Slovensku zapojilo celkovo 10 nemocníc. 

Mottom aktuálneho ročníka je – „Čisté ruky – Len pár sekúnd môže zachraňovať životy“. 

Hoci v mnohých nemocniciach sú dávkovače na dezinfekciu rúk súčasťou štandardného vybavenia a sú prístupné všetkým návštevníkom, tí ju však – podľa WHO –  často nevedia správne používať. Dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho pomáhame chrániť nielen ostatných návštevníkov nemocnice, ale výrazne znižujeme riziko, že si nákazu prinesieme domov

Návštevníci nemocnice a zdravotnícky personál tak mali v ÚVN SNP Ružomberok – FN možnosť naučiť sa zásadám správneho postupu umývania a dezinfekcie rúk a pomocou špeciálnej UV lampy si otestovať, či svoje ruky pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikujú správne. Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením totiž ľahko odhalí nedostatočne vydezinfikované časti rúk. Najčastejšie ide o končeky prstov, palec, chrbát ruky a priestory medzi prstami.

Pandémia koronavírusu ukázala význam adekvátnej hygieny rúk v rizikovom prostredí. Dávkovače s dezinfekčnými prostriedkami sú dnes štandardnou výbavou interiérov prevádzok a služieb, škôl i úradov, tvoria neoddeliteľnú súčasť vstupných filtrov v zdravotníckych zariadeniach. Dnešná akcia sa konala pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) usmernenia na zlepšenie kvality hygieny rúk. Štátnym autoritám a orgánom verejného zdravotníctva odporúča zabezpečiť univerzálny prístup k dezinfekčným prostriedkom tak, aby ich používanie bolo povinne zabezpečené pri vstupe a výstupe z akejkoľvek verejnej budovy, ako aj vo verejnej doprave. Mimoriadnu pozornosť majú hygiene rúk venovať zdravotnícke zariadenia.

„Správna a dôkladná hygiena rúk je dôležitou súčasťou ochrany zdravia a životov ľudí. Práve počas boja s pandémiou COVID-19 bola hygiena rúk jeden zo základných preventívnych nástrojov na ochranu pred vírusom. Preto sme sa tento rok rozhodli podporiť Svetový deň čistých rúk s výstižným sloganom kampane „Čisté ruky – Len pár sekúnd môže zachraňovať životy“. Spolu s nemocnicami, ktoré sa do projektu zapojili, pomáhame šíriť túto dôležitú osvetu, pretože práve dôkladnou hygienou rúk zabránime šíreniu baktérií a môžeme pomôcť v konečnom dôsledku zachrániť životy,“ povedal MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR.

Špeciálne miesto, nielen počas pandémie, má správna hygiena rúk u ľudí poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť.

„V zdravotníckom zariadení je správna dezinfekcia rúk základným spôsobom prevencie nozokomiálnych nákaz, takisto ako správne používanie rukavíc všade tam, kde hrozí kontakt s biologickým materiálom. Ruky v zdravotníctve sú najdôležitejší pracovný nástroj,  ale i najvýznamnejší faktor prenosu patogénov.  
Hygiena rúk je najjednoduchší, najlacnejší, najefektívnejší spôsob ochrany personálu,  spôsob prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz a rezistencie na ATB, avšak iba za predpokladu, že sa vykonáva správne a v správnom momente,“povedala PhDr. Miroslava Mrvová, Referát hygieny a epidemiológie ÚVN SNP Ružomberok – FN. 

Lekári, sestričky a všetci zdravotnícki pracovníci by mali mať podľa Svetovej zdravotníckej organizácie neustále na pamäti „5 momentov hygieny rúk“. Táto pomôcka zahŕňa všetky situácie, keď musia zdravotnícki pracovníci  dodržiavať hygienu rúk:

  1. pred kontaktom s pacientom
  2. pred aseptickým zákrokom
  3. pri kontakte s biologickým materiálom
  4. po kontakte s pacientom
  5. po kontakte s okolím pacienta