Logo UVN

Zrušenie triediacich stanov

Dňom 10.3.2021 sa vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok – FN rozhodlo zrušiť takzvané triediace stany na vstupoch do oboch areálov nemocnice. 
Dôvodom zrušenia triediacich pracovísk je skutočnosť, že COVID-pozitívni pacienti v triedom stane opakovane zamlčali informácie o svojej pozitivite. Často sa skutočnosť, že pacient je COVID-pozitívny, zistila až počas vyšetrenia v ambulancii, ktorú pacient navštívil. Takýmto konaním však COVID-pozitívni pacienti ohrozili ostatných pacientov v čakárni, ako aj personál nemocnice. 
Od stredy 10.3.2021 budú mať COVID-pozitívni a príznakoví pacienti povinnosť bezodkladne – okamžite po vstupe do čakárne, informovať zdravotnú sestru v ambulancii o tom, že v posledných 14 dňoch boli AG alebo PCR pozitívne testovaní, prípaden majú príznaky ochorenia (kašeľ, teplota). Personál ambulancie následne takéhoto pacienta izoluje a bude prednostne vyšetrený. 
V prípade, že pacient zamlčí svoju pozitivitu, môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupovať v zmysle platnej legislatívy a bude voči nemu vyvodená zodpovednosť. Prosíme všetkých, aby dodržiavali tento postup, čím pomôžu ochrániť zdravotnícky personál nemocnice a ostatných pacientov. 

 

V Ružomberku 10. 3. 2021