Logo UVN

Informácie pre COVID-ových pacientov

Pre COVID-pozitívnych pacientov je v ÚVN SNP Ružomberok-FN k dispozícii Infektologická ambulancia v areáli nemocnice na Považskej ulici a to v dňoch –
utorok, štvrtok a piatok –  od 12:00 do 14:30 hod.
Pacienti sa na ambulanciu musia vopred telefonicky objednať na čísle +421 948988237.
 
Zároveň sme v novembri pre COVID-ových pacientov zriadili II. Internistickú ambulanciu na Oddelení urgentného príjmu, ktorá je pacientom k dispozícii 24 hodín denne / 7 dní v týždni.
 
Tá slúži nie len v prípade komplikácií súvisiacich s ochorením COVID-19, ale je určená aj pre pozitívnych pacientov s úrazmi. COVID-pozitívnych pacientov prosíme, aby priznali svoju pozitivitu a na urgentom príjme navštevovali ambulanciu určenú iba pre nich.
 
Iba zodpovedným správaním vieme spoločne ochrániť ostatných pacientov a zdravotníkov.

V Ružomberku dňa 12.3.2021