Logo UVN

Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch – oznam pre zdravotníkov celoplošného testovania

Zdravotníkom, ktorým boli vyplatené odmeny za testovanie, budú potvrdenia o zdaniteľných príjmoch doručované na adresu, ktorú zdravotník uviedol ÚVN SNP Ružomberok – FN pri uzatvorení dohody o vykonaní práce, tak, aby mohol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, bez potreby požiadania ÚVN SNP Ružomberok – FN o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch.