Logo UVN

INFORMÁCIE PRE ZDRAVOTNÍKOV K VYPLÁCANIU ODMIEN ZA TESTOVANIE

ÚVN SNP Ružomberok postupne vypláca odmeny pre zdravotníkov, ktorí sa zúčastnili na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID 19. Snahou je vyplatiť odmeny všetkým zdravotníkom do konca roka 2020. Platby za jednotlivé kolá plošného testovania odchádzajú na účty postupne, pričom odmena môže prísť rozdelená na časti. Každý, kto má podpísanú dohodu s ÚVN SNP Ružomberok – FN, dostane odmenu vyplatenú vo výške, ktorá mu podľa dohody prináleží.

Vzhľadom na obrovské množstvo dohôd zo zdravotníkmi, nie sú ešte spracované všetky podklady (2300 zdravotníkov z testovania v dňoch 21. – 22. novembra 2020 a približne 500 zdravotníkov z testovania v dňoch 7. – 8. novembra 2020), čo môže byť dôvodom prípadných nezrovnalostí, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Okrem toho boli údaje poskytnuté niektorými zdravotníkmi nečitateľné, nesprávne alebo nekompletné, preto sa môže stať, že niektorým zdravotníkom bude odmena vyplatená neskôr po aktualizácii údajov potrebných pre realizáciu výplaty. Zamestnanci ÚVN SNP opakovane kontaktujú zdravotníkov e-mailom a telefonicky. Aj napriek tomu sú prípady, kedy sa zamestnancom personálneho oddelenia ÚVN nepodarilo dotknutých zdravotníkov kontaktovať – ide o takmer 500 zdravotníkov.

Pripomíname, že táto odmena podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré predstavujú cca 1/3 dohodnutej odmeny. Zamestnanec tak pri „hrubej“ odmene napríklad 1000 eur dostane vyplatenú sumu približne 700 eur.

V prípade, že Vám odmena nepríde do 31. decembra 2020, postupujte podľa aktuálnych informácií a pokynov – kontaktujte ÚVN SNP prostredníctvom e-mailu na testovanie@uvn.sk, kam prosíme uviesť údaje v rozsahu – meno, priezvisko, číslo dohody a telefonický kontakt. Jednotlivé prípady bude nemocnica riešiť individuálne.