Logo UVN

Zimná kvapka krvi v ÚVN

OZ Ružomberčan a ÚVN SNP Ružomberok – FN organizovali 14. decembra 2020 „Zimnú kvapku krvi“ na klinike hematológie a transfuziológie ÚVN SNP Ružomberok – FN. Odbery sa pre vysoký záujem vykonávali počas dvoch dní, pričom medzi jednotlivými darcami boli 15-minútové rozostupy z dôvodu preventívnych opatrení súvisiacich so šírením vírusu Covid-19. 

Krv hrá v medicíne nezastupiteľnú a stále dôležitejšiu úlohu. Je potrebná napríklad pri ťažkých úrazoch, operáciách, celoživotne sú na ňu odkázaní ľudia liečení umelou obličkou či pacienti so zhubnými ochoreniami krvi. Priemerne dostane každý občan za svoj život 4× krvnú transfúziu a 12× preparát vyrobený z krvi. Práve preto sa chce ÚVN SNP Ružomberok – FN poďakovať všetkých darcom, ktorí prišli a darovali svoju krv aj napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii.