Logo UVN

100 000 chirurgických rúšok pre nemocnicu

Vedenie nemocnice by sa touto cestou chcelo poďakovať pánovi Marianovi Kulichovi a  spoločnosti SanaClis za dar v podobe 100 000 kusov jednorázových chirirgických rúšok, ktoré odovzdali našej nemocnici. Rúška budú slúžiť na ochranu pre našich lekárov a zdravotné sestry.  Všetkým, ktorí nám pomáhajú v tomto zložitom období, patrí naša veľká vďaka.