Logo UVN

„Spoločná zodpovednosť“ – informácie pre zdravotníkov

Milí zdravotníci,

za účelom vyplatenia odmien je potrebné najprv kompletne spracovať podklady na výplatu odmien z oboch víkendov plošného testovania, teda 31.10.-1.11.2020 aj 7.-8.11.2020, a až potom bude možné pristúpiť k výplate odmien. Vzhľadom na obrovský počet uzatvorených dohôd o vykonaní práce z celého územia Slovenskej republiky, nie je možné okamžite spracovať takýto veľký počet dohôd, a v súčasnosti tak stále prebieha spracovanie podkladov. Momentálne nevieme zodpovedne stanoviť časový horizont (presný dátum), kedy budú všetky podklady finálne spracované a kedy sa pristúpi k výplate odmien. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN vyvíja maximálne úsilie na čo najskoršie vyplatenie odmien tak, aby mohli byť vyplatené do konca roka 2020. 

 

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a pochopenie.