Logo UVN

Klinika infektológie je presťahovaná do COVID-ového pavilónu

Dňom 19.10.2020 je klinika infektológie presťahovaná do COVID-ového pavilónu –  bývalá budova polikliniky na Považskej ulici. 

V Ružomberku dňa 19.10.2020