Logo UVN

MultiplexDX daroval ÚVN testy na COVID 19

Spoločnosť MultiplexDX darovala Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN takmer 1000 testov na COVID 19. Firma sa rozhodla týmto spôsobom pomôcť stovkám ľudí v prvej línii pri zvládnutí aktuálne nepriaznivo sa vyvíjajúcej epidemickej situácii. V mene vedenia nemocnice by sme sa touto cestou chceli veľmi pekne poďakovať za tento dar zakladateľovi MultiplexDX Pavlovi Čekanovi.

V súčasnosti vedecký tím MultiplexDX pracuje na nových viacerých nových líniách testov, a napríklad aj vylepšeniach manipulácie s testami. Okrem iných pracuje aj na validácii testov na rozlíšenie sezónnych chrípkových ochorení a COVID-19. Zároveň zavádza nový postup výroby, ktorý umožní prevoz testov aj pri izbovej teplote, čo výrazne zjednoduší logistiku dodávky, uskladnenia testov v laboratóriách, ale aj ich samotné používanie.

V Ružomberku 13.10.2020