Logo UVN

Vstup do nemocnice len cez záchytné COVID-ové pracovisko

Vedenie nemocnice prosí všetkých pacientov, aby rešpektovali protiepidemické opatrenia v nemocnici a do oboch areálov vstupovali cez záchytné COVID-ové pracoviská.

Odporúčame pacientom, ktorí sú objednaní na vyšetrenie na presnú hodinu, aby prišli do nemocnice v dostatočnom časom predstihu.

Práve takéto opatrenia pomáhajú chrániť našich zdravotníckych pracovníkov a pacientov.

Za porozumenie ďakujeme.

V Ružomberku 12. 10. 2020