Logo UVN

Nová sanitka pre Polikliniku MO SR Bratislava

Riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN  MUDr. Peter Vaněk dnes odovzdal nové sanitné vozidlo vedúcemu Polikliniky MO SR Bratislava MUDr. Jánovi Žilkovi.  Nová, moderne vybavená sanitka disponuje špičkovým záchranárskym a zdravotníckym vybavením. Jeho súčasťou je automatický defibrilátor, monitor vitálnych funkcií s meraním tlaku, saturácie kyslíka, EKG krivky či záchranársky batoh s nevyhnutým materiálom pre zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas prevozu do zdravotníckeho zariadenia.

Nové sanitné vozidlo bude plniť úlohy súvisiace so zdravotným zabezpečením liečebno-preventívnej starostlivosti o príslušníkov MO SR, Generálneho štábu OS SR, úradov a podvesov podriadených MO SR. „Nová záchranka nájde široké uplatnenie aj v prípade zdravotného zabezpečenia služobného výcviku vojenskej polície, streleckého výcviku vojakov MO SR a pohotovostného zabezpečenia príslušníkov Vojenského spravodajstva. Poskytovať bude aj zdravotné zabezpečenie rotácií profesionálnych vojakov zaradených do zahraničných misií a  zahraničných návštev MO SR v rámci diplomatického protokolu,“ doplnil využitie nového vozidla vedúci polikliniky MUDr. Ján Žilka.

Poliklinika MO SR Bratislava poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre profesionálnych vojakov, civilných zamestnancov MO SR a ich rodinných príslušníkov, bývalých profesionálnych vojakov – dôchodcov, vojenských veteránov a bývalých zamestnancov MO SR a OS SR, ktorí sa rozhodli pre zmluvnú zdravotnú starostlivosť v rezorte OS.