Logo UVN

Zmena usmernenia dopravy v areáli na Ulici gen. Miloša Vesela

Oznamujeme pacientov a návštevníkom nemocnice, že od 17.7.2020 došlo k zmene usmernenia dopravy. Vjazd pre vozidlá je prednou bránou (hlavná brána) na ulici Gen.Miloša Vesela a výjazd z arálu je možný len zadnou bránou na ulici Svätej Anny.

Zadná brána bude slúžiť len na vjazd vozidiel ÚVN, DZS a RZP a zásobovacie vozidlá pre objekt závodného stravovania.

Táto zmena platí len v pracovných dňoch od 6:00 do 16:00 hod.

Každého kto vchádza vozidlom do areálu príslušník SBS upozorní na to, že opustiť areál môže iba zadnou bránou. Aj napriek tomu sa nám stáva, že vodiči toto nariadenie nerešpektujú a na bráne vnikajú zbytočné kolízne situácia a celú dopravu to spomaľuje.