Logo UVN

Nová infúzna pumpa od športovcov pre našich najmenších pacientov

Vedenie detskej kliniky ÚVN SNP Ružomberok – FN získalo novú infúznu pumpu. Prístroj nemocnici venovalo združenie Ako chcete, ktorého nadšenci koncom minulého roka v Ľubochni zorganizovali druhý ročník charitatívneho futbalového turnaja pod názvom GOT Cup.

„Keďže patrím k organizátorom zo združenia Ako chcete, hreje ma veľký záujem o naše podujatie, ktorý už prekročil aj hranice Liptova. Taktiež som rád, že výťažkom z turnaja pomôžeme druhým.  Vyzbierali sme 3795 eur,“ povedal organizátor turnaja Andrej Kostroš.

Peniaze z turnaja venovali futbalisti trom konkrétnym adresátom z okolia Ružomberka. Jedným z nich bola aj detská klinika našej nemocnice. Nová infúzna pumpa v hodnote 2000 eur od spoločnosti B. Braun je pre zdravotníkov veľkým pomocníkom pri starostlivosti o našich najmenších pacientov.

Prednosťou prístroja je výborný užívateľský komfort pre zdravotné sestry. Infúzna liečba je liečba vnútrožilovo podávanými infúznymi roztokmi. Jej cieľom je pacienta uzdraviť alebo zlepšiť jeho zdravotný stav. V závislosti od typu ochorenia môže infúzny roztok obsahovať príslušné aktívne farmaceutické prísady (liečivá).  Zloženie roztoku určuje stanovený druh liečby, napríklad úlohou tekutinovej liečby je pri strate cirkulujúceho objemu podať väčšie množstvo vody a elektrolytov, ktoré telo stratilo pre veľké krvácanie, dehydratáciu alebo šok. Iným príkladom môže byť antiinfekčná liečba, t.j. liečba pacientov s bakteriálnou alebo mykotickou infekciou pomocou infúznych roztokov, ktoré obsahujú antibiotiká alebo antimykotiká,“ vysvetlil prínos zariadenia prednosta detskej kliniky ÚVN SNP Ružomberok-FN doc. MUDr. Viliam Žilínek,Csc. Touto cestou by sme sa darcom chceli veľmi pekne poďakovať.