Logo UVN

Starostlivosť o vojakov v karanténe

súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou vo svete vyvolanou pandémiou COVID – 19, musia aj príslušníci rotujúcich jednotiek OS SR absolvovať  povinnú karanténu. V priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, preto zamestnanci Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN – prostredníctvom mobilnej výjazdovej jednotky, poskytli vojakom potrebnú zdravotnú starostlivosť súvisiacu s návratom profesionálnych vojakov z rizikovej oblasti – zároveň zabezpečili odber materiálu na COVID – 19. 
Súčasťou pobytu v karanténe bol aj observačný pobyt, realizovaný spôsobom surveillance. Išlo o  nepretržitý dohľad nad všetkými aspektami výskytu a šírenia infekčných chorôb, ktorý je integrálnou súčasťou účinného boja proti nej. Rieši nepretržitý zber údajov, ich analýzu, interpretáciu a spätnú väzbu medzi vojakmi, ktorí údaje poskytujú a tím Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie  ich následne analyzuje a interpretuje. Týmito opatreniami – po príchode profesionálnych vojakov z epidemiologicky rizikovej oblasti, sa eliminuje ohrozenie jednotky, ku ktorej sa profesionálny vojak vracia, ako aj ochrana civilného obyvateľstva.