Logo UVN

Spustenie špeciálnej ambulantnej starostlivosti a operačných a intervenčných výkonov

Dňom 04.05.2020 bude v ÚVN SNP Ružomberok – FN spustená činnosť špeciálnej ambulantnej starostlivosti  a opätovne budú spustené operačné a  intervenčné výkony. 

Na ambulanciu odborného pracoviska respektíve ambulanciu svojho ošetrujúceho lekára sa pacienti objednajú na vyšetrenie telefonicky.
 
Pacienti zrušení z operačného výkonu v čase vyhlásenia núdzového stavu, budú postupne informovaní o novom termíne operácie – z jednotlivých odborných oddelení.