Logo UVN

1300 párov rukavíc pre nemocnicu

Vedenie nemocnice by sa touto cestou chcelo poďakovať pánovi Jurajovi Bednárovi a  spoločnosti HODINKY SK s.r.o.za dar v podobe 1300 párov ochranných rukavíc, ktoré odovzdali priamo riaditeľovi nemocnice. Rukavice budú slúžiť na ochranu pre našich lekárov a zdravotné sestry.  Všetkým, ktorí nám pomáhajú v tomto zložitom období, patrí naša veľká vďaka.