Logo UVN

Nové vybavenie Kliniky radiačnej a klinickej onkológie

Vedenie ústrednej vojenskej nemocnice zakúpilo novú ovládaciu konzolu na röntgenový ožarovač  Gulmay. Pôvodnej nainštalovanej konzole tohto zariadenia skončila technická a servisná podpora. V prípade poruchy by tak pre pacientov nebolo možné zabezpečiť liečbu nenádorovej rádioterapie, ktorú vykonávame ako jediný na území Liptova, Oravy a Banskobystrického samosprávneho kraja. Nová ovládacia konzola zároveň zvýši kvalitu a bezpečnosť pri poskytovaní nenádorovej rádioterapie.

Nová plánovacia a kontúrovacia stanica Eclipse pre plánovanie externej rádioterapie

Z dôvodu nárastu počtu onkologických pacientov a snahy zachovať vysokú kvalitu poskytovanej starostlivosti, doplnila Klinika radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok-FN svoje vybavenie plánovacou a kontúrovacou stanicou Eclipse. Klinika radiačnej a klinickej onkológie dnes umožňuje realizovať najmodernejšie techniky v rádioterapii, ktoré sú považované za štandard na základe doporučení svetových odborných spoločností ako ASTRO, ESTRO, NCCN  a samozrejme i Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie ako IMRT, RapidArc a IGRT.

Z 2D na 3D

Pracovisko zároveň plánuje prejsť zo súčasného 2D na 3D plánovanie. 3D plánovanie   zabezpečí vyššiu konformitu a homogenitu ožarovaného objemu a tiež zvýšiť presnosť pri výpočte dávky na rizikové orgány. Tým sa zvyšuje bezpečnosť danej liečebnej modality pre pacientky a pacientov. V súčasnej dobe ÚVN SNP Ružomberok – FN zabezpečuje výkony brachyterapie aj pre pacientov z pracovísk v  Žiline a  Martine.