Logo UVN

Ružomberské sestry získali ocenenie

V aule Ústrednej vojenskej nemocnice SNP, fakultnej nemocnice sa dňa 23.5.2019 konal slávnostný seminár, na ktorom bolo ocenených 7 zdravotných sestier a 1pôrodná asistentka.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier udelila ocenenie BIELE SRDCE na regionálnej úrovni v troch kategóriách sestrám, ktoré k napredovaniu ošetrovateľstva prispeli mnohými pracovnými i mimopracovnými aktivitami:

Kategória Sestra:

Mgr. Daniela Kavická – Oftalmogická klinika

Marcela Hlavčová – Chirurgická klinika

Mgr. Bibiana Sekerová – Neurologická klinika

Bc. Daniela Borčinová – Detská klinika

Kategória sestra manažérka:

PhDr. Renáta Darmošová, dipl. s. – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Kategória pôrodná asistentka:

Anna Giglerová – Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Aj vedenie ÚVN SNP Ružomberok – FN  udelilo pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenenie dvom sestrám za ich dlhoročnú a príkladnú ošetrovateľskú starostlivosť.

Mgr. Daniela Zubajová – Klinika cievnej chirurgie

Jana Stanková -Psychiatrická ambulancia, Poliklinika MO SR

Oceneným sestrám a pôrodnej asistentke srdečne gratulujeme.

Medzinárodný deň sestier vyhlásila Medzinárodná rada sestier (ICN) a oslavuje sa od roku 1965. V tento deň – 12. 5. sa v roku 1820 narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingalová. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov počas krymskej vojny zo štyridsať na dve percentá. Pacienti ju volali dáma s lampou. Lampa, s ktorou v tme kontrolovala pacientov sa neskôr stala symbolom ošetrovateliek. Florence Nightingalová vybudovala prvú ošetrovateľskú školu. Vo svojich snahách o zlepšenie verejného zdravotníctva sa nedala zastaviť. Osobne navštívila kráľovnú Viktóriu a princa Alberta a navrhla im vytvorenie komisie pre reformy. Osobne im pripravila písomné podklady. Výsledkom boli zmeny iniciované vládou, vznikali nové nemocnice podľa jej návrhov.