Logo UVN

Vojenská expozícia Michala Strenka

Jediná expozícia svojho druhu na na Slovensku sa nachádza v Starej Ľubovni. Viac informácií nájdete na priložených plagátoch a na webovej stránke www.noms.sk