Logo UVN

Mamografické vyšetrenie môžete absolvovať už aj v ÚVN

ÚVN SNP Ružomberok – FN zakúpila jeden z najmodernejších mamografických prístrojov Hologic 3Dimensions, ktorý má možnosť zobraziť podozrivé ložisko len niekoľko mm veľké, pomocou takzvanej tomosyntézy, ktorá trvá len necelé 4 sekundy. Spolu s lineárnym urýchľovačom na klinike radiačnej a klinickej onkológie tak dokážeme pacientkam, medzi ktoré patria aj príslušníčky Ozbrojených síl SR, poskytnúť kompletnú zdravotnú starostlivosť od diagnostiky, až po samotnú liečbu.

Prístroj umožňuje lepšiu diagnostiku, pretože zvyšuje viditeľnosť patologických lézií od normálneho tkaniva prsníka. Pacientky určite ocenia aj to, že zariadenie optimalizuje kompresiu prsníka pri vyšetrení, čím sa vyšetrenie stáva menej bolestivým. Vďaka špeciálnemu softvéru má lekár snímky k dispozícii už za niekoľko sekúnd. Pri vyšetrení je v porovnaní so staršími prístrojmi výrazne znížená radiačná záťaž pacientky, so skráteným časom expozície. Pomocou 3D navigácie je možné odobratie vzorky z  ložísk, ktoré nie sú hmatné, ani viditeľné pod USG , príp. označiť ložisko špeciálnym vodičom pred chirurgickým zákrokom. Nový prístroj tak nahradil pôvodný, ktorý už bol morálne a technicky zastaralý.