Logo UVN

Nové prístrojové vybavenie pre Novorodenecké oddelenie

Nové prístrojové vybavenie v hodnote 25 000 eur odovzdal 26. apríla námestníkovi riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN pre zdravotnú starostlivosť, MUDr. Ladislavovi Slobodníkovi MBA, prezident Eco-investment, a.s. Ing. Milan Fiľo a PhDr. Jana Streitová z Nadácie SUPRA.

Od Nadácie SUPRA a spoločnosti Eco-investment, a.s. získalo Novorodenecké oddelenie ÚVN SNP Ružomberok – FN neinvazívny ventilačný prístroj Acutronic Fabian Evolution, ktorý umožňuje efektívne a bezpečné podávanie plynov na udržanie konštantného tlaku v dýchacích cestách počas spontánneho dýchania.

„Výnimočnosť tohto prístroja spočíva v tom, že si veľmi citlivo automaticky reguluje prietoky a objem plynov, pretože dychové parametre sú u predčasne narodených detí minimálne. Ventilácia je možná bez toho, aby bolo dieťa invazívne intubované. Ďalšia výhoda je, že v prípade nutnosti transportu malého pacienta je možný transport priamo s týmto prístrojom bez toho, aby sme ho museli odpájať,“ uviedol prednosta Detskej kliniky doc. MUDr. Viliam Žilínek, Csc.. Tento prístroj zabezpečuje ventilačnú podporu u detí nezrelých, resuscitovaných, so zápalom pľúc a pod.

„Sme veľmi radi, že nám Nadácia SUPRA pomohla kúpiť prístroj, ktorý výrazne pomôže zlepšiť starostlivosť o našich najmenších pacientov,“ povedal námestník riaditeľa ÚVN pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Ladislav Slobodník, MBA.

Hlavným donorom Nadácie SUPRA je spoločnosť Eco-investment, a.s.. „Teší nás, že s pomocou tohto prístroja pomôžeme kriticky chorým novorodencom zvládnuť ich prvé dni po príchode na svet,“ uviedol prezident spoločnosti Ing. Milan Fiľo.