Logo UVN

Svetový deň čistých rúk v ÚVN

Vo vstupnej hale chirurgického pavilónu v ÚVN SNP Ružomberok – FN bola 3. mája prítomná hygienička MUDr. Slávka Zákuťanská a spolu s ďalšími odborníčkami rozdávali letáky a poskytovali poradenstvo v téme zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach. Kampaň sa konala súčasne v 6 slovenských nemocniciach. Návštevníci mali k dispozícii aj stolík s UV lampou na rýchlu vizuálnu kontrolu kritických miest na rukách.

Svetový deň čistých rúk je súčasťou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie na podporu zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach. Projekt je zároveň súčasťou globálnej výzvy WHO na podporu bezpečnosti pacientov. Hlavným cieľom kampane je poukázať na to, že dezinfekcia rúk je najúčinnejší spôsob prevencie šírenia mikroorganizmov a nozokomiálnych nákaz.

Umývanie a dezinfekcia rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako zamedziť prenosu infekcie z personálu na pacienta, z pacienta na pacienta, alebo z nemocničného prostredia na pacienta.

Laboratórne experimenty ukázali, že schopnosť bakteriálneho kmeňa prežiť na koži pretrvala viac ako 150 minút – čo je dostatočne dlhý čas na prenos nákazy z pacienta na pacienta alebo z personálu na pacienta. Tomuto možno predísť správnym umývaním rúk s následnou dezinfekciou.