Logo UVN

Dar pre Kliniku vnútorného lekárstva

Predseda občianskeho združenia Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok (IČO 42348986) MUDr. Antonín Hruboň Ph.D., ktorý je zároveň aj prednostom Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok-FN, odovzdal 12. apríla 2018 vedeniu Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN nové materiálno-technické vybavenie v hodnote viac ako 45-tisíc eur.

Súčasťou daru bolo aj sedem špeciálnych antidekubitných matracov vybavených štyrmi mikroprocesormi, ktoré každých 7,5 minút kontrolujú tlak vzduchu v matraci a vyhodnocujú ideálnu voľbu pre komfort a bezpečie pacienta. Automaticky zvyšujú a znižujú tlak vo vzduchových bunkách, čím napodobňujú prirodzený pohyb pacienta. Občianske združenie klinike vnútorného lekárstva venovalo 25 infúznych stojanov, 4 infúzne pumpy, 4 injektomaty, 8 držiakov a napájacích zdrojov na infúzne pumpy, ako aj príslušenstvo k prístroju NIOX, ktorý slúži na vyhodnocovanie zápalu dýchacích ciest pre pacientov s respiračnými problémami, predovšetkým na zistenie alergického zápalu v dýchacích cestách pacientov s astmou, jeho monitorovanie a zisťovanie účinnosti liečby. Ďalším z darov bol stojan na transezofageálnu sondu – TEE sonda sa využíva v echokardiografii, kedy sa zavedie do tesnej blízkosti srdca cez pažerák. Dar od predsedu občianskeho združenia prevzal za vedenie nemocnice námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Ladislav Slobodník, MBA.

Spomínané materiálno-technické vybavenie pomôže zlepšiť poskytovanú zdravotnú starostlivosť o pacientov hospitalizovaných na klinike vnútorného lekárstva.