Logo UVN

Nové prístrojové vybavenie v ambulanciách

Firma HYUNDAI MOBIS Slovakia s.r.o., prostredníctvom nadácie Pontis darovala Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN nové prístrojové vybavenie v hodnote 4975,20 eur.

Na kožnú ambulanciu poputoval nový elektrokoagulátor, ktorý slúži na odstraňovanie kožných výrastkov, endoskopický nástroj uretrotom pomôže lekárom z urologickej ambulancie pri vyšetreniach pacientov s urologickými problémami a bioptická pištoľ umožní kvalitnejšiu diagnostiku závažných ochorení u mužov aj u žien. V mene vedenia nemocnice, ako aj všetkých pacientov ÚVN SNP Ružomberok – FN ďakujeme za pomoc pri skvalitňovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti.