Logo UVN

Zamestnanci ÚVN SNP Ružomberok – FN vo funkciách hlavných a krajských odborníkov:

krajská odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre špecializačný odbor Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Eva Časová

krajský odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre špecializačný odbor pre Otorinolaryngológia

MUDr. Marián Sičák, PhD.