Logo UVN

A.C.

Poďakovanie prof. MUDr. Antonovi Lackovi, CSc. a celému kolektívu pracoviska nukleárnej medicíny za veľmi milé a profesionálne správanie sa, ktoré pomohlo pacientke prekonať strach z výkonu. Veľká vďaka za trpezlivosť.