Logo UVN

Oslavy 79. výročia SNP v ÚVN

V Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN sme si 30. augusta 2023 pripomenuli 79. výročie Slovenského národného povstania. Všetci prítomní vzdali hold hrdinom, ktorí podstúpili obrovské osobné riziko a postavili sa proti nacizmu a fašizmu, pričom zaplatili najvyššiu cenu – svoj život.

Pamätník SNP v Ústrednej vojenskej nemocnici je miesto, kde sa každoročne stretávame, aby sme si pripomenuli Slovenské národné povstanie, jeho myšlienky, povstalcov, aby sme vyjadrili všetkým poďakovanie, vzdali hold a slávu padlým, vzdali úctu hrdinom našej vlasti – slobodným Slovákom.

Slovenské národné povstanie bolo doposiaľ najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v dejinách Slovenska, ktoré vyjadrilo postoj Slovákov a pripravilo pôdu na príchod oslobodzovacích jednotiek z východného frontu. Veľkú úlohu v ňom však zohrala aj naša nemocnica.

Prípravy Slovenského národného povstania začali už v marci 1944. Podplukovník Ján GOLIAN dostal poverenie od Slovenskej národnej rady a prezidenta Eduarda BENEŠA na prípravu vojenského povstania, ktoré začalo na rozkaz Jána Goliana 29. augusta 1944. Avšak v Ružomberku bolo povstanie vyhlásené už o dva dni skôr – 27. Augusta, pretože sa vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku začalo s prípravami na evakuáciu a presun do priestorov kúpeľov Korytnica. Tam sa 4. septembra 1944 rozvinula poľná nemocnica, ktorá hneď začala svoju činnosť. Na druhý deň, 5. septembra 1944, obsadili Vojenskú nemocnicu v Ružomberku Nemci.

Koncom septembra 1944 vznikla, dôsledkom rozsiahli bojov po celom území stredného Slovenska, nevyhnutná potreba vytvorenia druhej poľnej nemocnice, ktorú rozvinula Vojenská nemocnica v budove Gymnázia v Tisovci. Navyše, ÚVN zabezpečovala podporu bojujúcich jednotiek na oboch stranách Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Aj to potvrdzuje dôležité postavenie našej nemocnice v Slovenskom národnom povstaní. Práve preto si nesmierne vážime mimoriadne pracovné nasadenie a obetavosť personálu Vojenskej nemocnice, ktorí v ťažkých podmienkach liečili chorých a ranených.

Vážime si mimoriadne pracovné nasadenie a obetavosť personálu Vojenskej nemocnice, ktorí v ťažkých podmienkach liečili chorých a ranených. Dnes z tohto veľkého povstaleckého úsilia pochádza veľký záväzok každodennej práce a každodennej starostlivosti o našu vlasť. V ľahkých aj ťažkých časoch je to naša najväčšia úloha. Ďakujeme všetkým, že sa prišli pokloniť hrdinstvu tých, ktorí bojovali a padli za našu slobodu.

Česť ich pamiatke!