Logo UVN

OZNAM PRE PACIENTOV – Výjazd z areálu je len zadnou bránou

Oznamujeme pacientom a návštevníkom nemocnice, že aj naďalej je zmenené usmernenie dopravy. Prosíme Vás o jeho dodržiavanie. 

Aj napriek tomu, že táto zmena je už od roku 2020, stále sa nám stáva, že vodiči toto nariadenie nerešpektujú a na bráne potom vznikajú zbytočné kolízne situácie, čo celú dopravu len spomaľuje.

Vjazd pre vozidlá je prednou bránou (hlavná brána) na ulici Gen.Miloša Vesela a výjazd z areálu je možný len zadnou bránou na ulici Svätej Anny. Táto zmena platí len v pracovných dňoch od 6:00 do 16:00 hod.

Každého, kto vchádza vozidlom do areálu,príslušník SBS upozorní na to, že opustiť areál môže iba zadnou bránou. Zadná brána však slúži len na vjazd vozidiel ÚVN, DZS a RZP a zásobovacie vozidlá pre objekt závodného stravovania.

 

V Ružomberku 07.08.2023