Logo UVN

Upozornenie – aktualizácia cenníka zdravotných výkonov, výkonov na vlastnú žiadosť a nadštandardných služieb

UPOZORŇUJEME PACIENTOV, že od 15.05.2023 je aktualizovaný nový cenník zdravotných výkonov na vlastnú žiadosť a nadštandardných služieb. Od 10.07.2023 je pridaný nový Dodatok č.1 k SM-FIN-009, ver.3

 

Cenník výkonov a služieb