Logo UVN

OZNAM – rekonštrukcia Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač

 

Vedenie ÚVN SNP Ružomberok – FN  začne dňa 3.2.2023 s komplexnou rekonštrukciou Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač (ďalej LLC).

Predpokladaný termín  ukončenia prác je koncom decembra 2023.

Prosíme všetkých návštevníkov LLC, aby pri pohybe v budove a jej okolí zvýšili svoju obozretnosť!

Ambulancie oddelenia všeobecného lekárstva a odborné ambulancie budú pracovať v obmedzenom režime podľa druhu prác. Čiastočne obmedzená bude aj kapacita parkovacích miest pre klientov LLC.

O aktuálnych obmedzeniach budeme priebežne informovať na webovej stránke nemocnice www.uvn.sk.