Logo UVN

Ústredná vojenská nemocnica spustila rekonštrukciu časti chirurgického pavilónu

Chirurgický pavilón Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku, ktorý v októbri minulého roka zničil požiar, už prechádza komplexnou rekonštrukciou. Vďaka nej bude nemocnica môcť pacientom poskytovať ešte lepšiu zdravotnú starostlivosť. Rekonštrukčné práce by mali trvať do konca roka 2023.

Rekonštrukcia sa týka priestorov kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny,  lôžkového oddelenia kliniky chirurgie, kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie a kliniky neurochirurgie  – vrátane rekonštrukcie zhorenej časti strechy a vybudovania ambulancií urgentného príjmu. Nezanedbateľným efektom stavebných úprav bude zlepšenie energetickej hospodárnosti celej budovy prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa vrátane strechy, ktorá bude navyše na vybraných častiach doplnená vegetačným krytom, takže bude spĺňať podmienky zelenej strechy.

Stavbu po prevzatí zhotoviteľom dnes spolu s riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN Robertom Rusnákom navštívil aj minister obrany SR Jaroslav Naď. „Nesmierne ma teší, že napriek obrovskému nešťastiu sme na ceste ku kvalitnejším podmienkam pre našich špičkových lekárov, ako aj pacientov. Aktuálne sa pracuje na požiarom zasiahnutom krídle, pričom po finalizácii chceme rekonštrukciou plynule nadviazať aj v ďalšej časti budovy chirurgického pavilónu,“ uviedol minister spolu s vďakou všetkým, ktorí majú na obnove zhoreného pavilónu a jeho modernizácii podiel.

„Bez vzájomnej komunikácie a bez pochopenia potrieb tohto zariadenia, bez uší, ktoré načúvajú, bez ochoty pána ministra a celého rezortu by k tomuto projektu nedošlo. Je to historický moment pre pacientov a, samozrejme, aj pre personál a verím, že sa nám podarí priniesť pacientom také prostredie, aké si zaslúžia,“ povedal riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN Robert Rusnák.

Komplexná rekonštrukcia zničeného pavilónu vojenskej nemocnice je financovaná z viacerých zdrojov. ÚVN SNP Ružomberok – FN sa v októbri stala úspešným uchádzačom o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 17,6 milióna eur a takmer 2,4 milióna eur získala nemocnica od svojho zriaďovateľa MO SR vo forme investičného transferu. Medzi ďalšie zdroje patria sponzorské dary od viacerých súkromných spoločností, medzi nimi  americká spoločnosť Lockheed Martin, ktorá vyrába pre Slovensko nové stíhacie lietadlá F-16, ďalej ECO – INVESTMENT a.s. vrátane ich dcérskej spoločnosti Mondi SCP v Ružomberku, AliterTechnologies, a.s. a LYNX – s.r.o. Košice.

Pracoviská, ktoré sa nachádzali v priestoroch východného krídla sú vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce presťahované do náhradných priestorov –  bližšie informácie nájdu pacienti na webovej stránke www.uvn.sk.