Logo UVN

15. marec 2022 – Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov

Dňa 15. marca 2022 si celý svet pripomína Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov.

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW) jeho cieľom je poukázať na úspechy sociálnej práce, zviditeľniť sociálnu prácu, sociálne služby a brániť sociálnu spravodlivosť a ľudské práva. 

Každoročne sa téma svetového dňa mení –  tento rok je témou „Spoluvytváranie nového eco-sociálneho sveta: Nezanecháva nikoho za sebou“.

Chceli by sme Vám pripomenúť, že aj v našej nemocnici pracujú sociálni pracovníci, ktorých úlohou je pomoc, podpora a sprevádzanie našich pacientov, ich príbuzných prípadne zamestnancov v náročných životných situáciách.