Logo UVN

2% z dane pre OZ ÚVN

Zamestnanci, priatelia a podporovatelia ÚVN SNP Ružomberok – FN majú možnosť darovať 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmu za kalendárny rok prostredníctvom Občianskeho združenia pri Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – fakultnej nemocnici.

OZ bolo založené na podporu a pomoc pri obstarávaní a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky a na pomoc pri zavádzaní nových liečebných metód, ktorými chceme prispieť k záchrane a skvalitneniu zdravia a života pacientov.  Ak budete mať záujem venovať príspevok nášmu OZ neváhajte nás kontaktovať na čísle:

044/438 2434

Príspevky sú použité na nákup zdravotníckej techniky a materiálno-technického vybavenia nemocnice. Aj vďaka vašim dvom percentám môžeme spoločne zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb pre našich pacientov.

Viac informácií a potrebné tlačivá nájdete na :

OZ pri Ústrednej vojenskej nemocnici SNP, UVN.sk