Logo UVN

Stanovenie špecifických protilátok IgG v krvi pred vakcináciou a po vakcinácii

ÚVN SNP Ružomberok – FN spustila pre samoplatcov testovanie  špecifických protilátok IgG v krvi pred vakcináciou, po vakcinácii, resp. po prekonaní ochorenia.

Automatizované vyšetrenie LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG je schopné overiť účinnosť vakcíny s citlivosťou  na 99% už 21 dní po prvej dávke vakcíny a na 100% už 21 dní po druhej dávke vakcíny.

Používaný test je druhou generáciou sérologických testov DiaSorin a poskytuje tieto výhody:

– kvantitatívny test na detekciu protilátok IgG proti Spike glykoproteínu SARS-CoV-2.

–  citlivosť testu je 98,7%,  špecificita je 99,5%

Cena za odber a stanovenie špecifických protilátok IgG v krvi  je 30 eur – platba je možná len v hotovosti (prosíme priniesť presnú sumu).

 

Odbery sa budú vykonávať na infektologickej ambulancii na Považskej ulici 2:

v utorok a v piatok od 7:30 do 10:30 na základe objednania.

Objednať sa môžete telefonicky od pondelka do piatka od 14:00 do 15:00 na čísle +421 444382263.