Logo UVN

Testovanie samoplatcov pozastavené!

Vedenie ÚVN SNP Ružomberok – FN dňom 24.9.2020 pozastavuje testovanie samoplatcov na Covid-19. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v regióne, ktorá plne vyťažuje Ústav klinickej  mikrobiológie vo vojenskej nemocnici.  Keďže momentálne nie je možné zvýšiť naše testovacie kapacity,  musíme dočasne pozastaviť službu pre samoplatcov.  V prípade zlepšenia situácie sa k testovaniu samoplatcov opäť vrátime, o čom vás budeme informovať.  ( K dispozícii sú pre samoplatcov súkromné laboratória – Medicare a Alpha Medical. )

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

V Ružomberku 23.09.2020