Logo UVN

Výzva pre darcov krvi!

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok -FN naliehavo prosí darcov krvi ( aj prvodarcov ) z celého Slovenska, aby prišli v prípade ich možnosti darovať krv .

Odbery budeme vykonávať  :

 pondelok –  piatok

od 21.9.2020 do 25.9.2020

v čase od 7:00-10:00 hod.

na Klinike hematológie a transfuziológie v ÚVN SNP Ružomberok – FN.

Máme veľký nedostatok krvnej skupiny 0 negatív.

Za pomoc veľmi pekne ďakujeme.