Logo UVN

Letná kvapka krvi

26. júna 2020 zorganizovalo Občianske združenie Ružomberčan v spolupráci s Klinikou hematológie a transfuziológie Letnú kvapku krvi. Išlo prvý o ročník akcie, ktorá nemocnici veľmi pomohla. Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom spotreba krvi stúpa, ale darcov je nedostatok..

 „V lete je na celom území Slovenska nedostatok krvi. Ľudia, a teda aj pravidelní darcovia, sú na dovolenkách a študenti, ktorí tvoria značnú časť darcov, prázdninujú,“ hovorí MUDr. Juraj Mitura, Prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie ÚVN SPN Ružomberok.

Do druhého ročníka projektu sa zapojilo 50 darcov z Ružomberka a širokého okolia. Pri tejto príležitosti získal každý darca od OZ Ružomberčan darčekovú taštičku s malou pozornosťou.

Darovať krv dnes prišli aj zamestnanci Centrálnej JIS a Kliniky neurológie. „ Veľmi si veľmi vážime záujem zo strany zamestnancov, ktorí pomohli nemocnici aj v čase pandémie Covid – 19, kedy bol darcov nedostatok,“ uviedol prednosta Kliniky  hematológie a transfuziológie, MUDr. Juraj Mitura.