Logo UVN

Poďakovanie dobrovoľníkom a vojakom, ktorí nemocnici pomáhali počas núdzového stavu

Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN by sa touto cestou chcelo poďakovať všetkým dobrovoľníkom a profesionálnym vojakom, ktorí nemocnici pomáhali počas núdzového stavu. Na pozíciu sanitár bolo v apríli pod odborným vedením špecialistov Úradu hlavného lekára Ozbrojených síl SR celkovo vyškolených 147 vojakov nezdravotníckych pôsobností. Profesionálni vojaci plnili úlohy na rôznych oddeleniach nemocnice, predovšetkým však pôsobili v Covidových záchytných pracoviskách v oboch areáloch našej nemocnice. Spolu s osemnástimi študentami –  dobrovoľníkmi z Katolickej univerzity Ružomberok boli nasadení v prvej línii. Celkovo sa v ÚVN SNP Ružomberok –  FN prestriedali 4 rotácie. V prvej bolo 40 profesionálnych vojakov a následne v troch rotáciách po 34.