Logo UVN

Poďakovanie

Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN by touto cestou chcelo vyjadriť srdečné poďakovanie prof. Ing. Róbertovi Hudecovi, PhD.- vedúcemu Katedry multimediálnych a informačno-komunikačnych technológií Žilinskej univerzity, za materiálnu pomoc, ktorú vo forme ochranných štítov poskytol pre našich zdravotníkov. 50 kusov štítov putovalo na Kliniku radiačnej a klinickej onkológie, Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na Kliniku ORL. Akákoľvek materiálna pomoc je pre nás v týchto dňoch kľúčová. Osobné ochranné pomocky, ktoré sme toto cestou získali, pomôžu ochrániť zdravie našich zdravotníckych pracovníkov.
Ešte raz srdečná vďaka.