Logo UVN

Infektologická ambulancia zatvorená

Infektologická ambulancia bude z prevádzkových dôvodov v mesiaci December  2019  ZATVORENÁ

v dňoch:

   14.02.2020 – 17.02.2020

 

Objednaní pacienti budú v uvedené dni vyšetrení na Infektologickej klinike- lôžková časť, budova B, v čase od 11.00 -15.00 hod.