Logo UVN

Nové C- ramená pre našich operatérov

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok – FN zakúpila dva skiaskopické RTG prístroje s C-ramenom určené na operáciu širokého spektra traumatologických a ortopedických výkonov. Moderné medicínske zariadenie, dokáže poskytnúť kvalitnejšie zobrazenie, lepší priebeh vyšetrení, či samotný výkon operácie.

Ružomberská vojenská nemocnica, v snahe poskytnúť pacientom čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, pravidelne investuje do obnovy prístrojového vybavenia. Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom je určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach. Zariadenie disponuje aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA.

Skiaskopia je rádiologická vyšetrovacia metóda, pri ktorej s pomocou röntgenového (rtg) žiarenia dopadajúceho na zosilňovač alebo CCD senzor môže lekár sledovať dvojrozmerný röntgenový obraz trojrozmerného objektu v reálnom čase. Zjednodušene ide o istú formu kamery, ktorá na zobrazenie nevyužíva viditeľné svetlo, ale rtg žiarenie. Lekár tak môže kedykoľvek počas operácie kontrolovať anatomické detaily v rôznych uhloch, ako napríklad kosti, alebo polohu implantátov a nástrojov.