Logo UVN

Nové prístrojové vybavenie pre najmenších pacientov

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN zakúpila pre detskú kliniku nové prístrojové vybavenie. Ide o 4 monitory vitálnych funkcií iM3 a 2 kusy elektrických odsávacích prístrojov Victoria a Dynamic II.

Nové monitory slúžia na zaznamenávanie fyziologických funkcií a parametrov pre deti, novorodencov a veľké deti. K monitorovaným fyziologickým parametrom patrí – NIBP, SpO2, tepová frekvencia, teplota… Sledovanie vitálnych funkcií je nutné u dojčiat, malých detí s respiračným ochorením – bronchitídy, laryngitídy, alebo ochoreniami GIT-u – (hnačkové ochorenia), ktoré vyžadujú sledovanie vitálnych funkcií pri dehydratácii a rozvrate vnútorného prostredia. Taktiež pri metabolických ochoreniach – diabetes mellitus, hypertenzii, intoxikácii rôzneho charakteru, kedy dochádza k rozvratu vnútorného prostredia.

Elektrické odsávacie prístroje slúžia na odsávanie dojčiat a malých deti, ktoré sú zahlienené. Ide o deti s obštrukciami dýchacích ciest, zápalovými ochoreniami a akútnymi ochoreniami respiračného charakteru.