Logo UVN

Hodnotenie nemocníc – Dôvera

Viac ako 7200 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, poslalo zdravotnej poisťovni Dôvera vyplnený dotazník o spokojnosti počas ich hospitalizácie. Už po trinásty raz zostavili rebríček zdravotníckych zariadení, ktorý sa môže nazvať pacientskym rebríčkom. Priemerná dosiahnutá známka 1,64 je najlepšou za posledných päť rokov.

Dôvera každý rok zisťuje spokojnosť svojich poistencov s takzvanými hotelovými službami, prístupom zdravotníckeho personálu a jeho komunikáciou s pacientmi počas hospitalizácie. Dotazníky pozostávajúce z dvanástich otázok (pri rodičoch hospitalizovaných detí ide o šesť otázok) posielajú všetkým poistencom, ktorí boli v predchádzajúcom roku hospitalizovaní kdekoľvek na Slovensku.

Štandardne boli najvyššie známky udeľované personálu za jeho starostlivosť, nasleduje spokojnosť s informovanosťou pacientov. Najprísnejšie hodnotenie opäť dostala spokojnosť s takzvanými hotelovými službami, teda s jedlom, s ubytovaním a upratovaním.

Pacienti hodnotili nemocnice ako v škole, teda známkami od 1 po 5. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN sa v tomto hodnotení umiestnila na prvom mieste v kategórii fakultných nemocníc. Oproti minulému roku sa tak posunula z druhého na prvé miesto.

„V tomto prieskume ide o vyjadrenie celkovej spokojnosti pacientov, čo našu nemocnicu veľmi teší a je pre nás zároveň cennou spätnou väzbou. Našou prvoradou snahou je poskytovať pacientom kvalitnú zdravotnú starostlivosť na čo najvyššej úrovni. Tento úspech je výsledkom práce celého tímu nemocnice, podiel na ňom má každý jeden zamestnanec. Sme veľmi radi, že sme sa oproti minulému roku posunuli až na prvú priečku,“ uviedla hovorkyňa ÚVN SNP Ružomberok-FN, Petra Dišková.

Fakultné nemocnice

Najlepšie hodnotené z pohľadu pacienta

  1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
  2. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
  3. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica