Logo UVN

2 % dane z príjmu pre OZ ÚVN

Zamestnanci, priatelia a podporovatelia ÚVN SNP Ružomberok – FN majú možnosť darovať 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmu za kalendárny rok prostredníctvom Občianskeho združenia pri Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – fakultnej nemocnici.
Príspevky sú použité na nákup zdravotníckej techniky a materiálno-technického vybavenia nemocnice. Aj vďaka vašim dvom percentám môžeme spoločne zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb pre našich pacientov.

 

Uvedenú pomoc vo výške 2% z dane je možné poukázať pre ÚVN SNP Ružomberok – FN cez prijímateľa:

Občianske združenie pri Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – fakultnej nemocnici

Generála Miloša Vesela č. 21

034 26 Ružomberok

IČO: 51269279

POTREBNÉ TLAČIVÁ NÁJDETE V PRÍLOHE